Diccionari
     Seleccione una letra:     
1 .  2 .  3 .  4 .  5 [6 - 10 ]
TérminoDescripción
a bord
Que és muntat o carregat en un vaixell
a doll - a dojo
En abundància, sense mesura particular, apte per a designar la manipulació de líquids i àrids.
a prorrata temporis
Distribució o compte de les primes d'un període en la proporció que correspon als dies transcorreguts
abast de l'assegurança
Part de les condicions generals de la pòlissa en què són definits els riscs coberts, amb els possibles motius d'extensió, i també les exclusions o limitacions pròpies del risc de què es tracta.Volver