Contacte
transparencia
Datos Personales
transparencia
transparencia transparencia transparencia
transparencia
Nombre    
Dirección
C.P.
Localidad
Teléfono
Email
transparencia
Información
transparencia
transparencia
transparencia transparencia transparencia
 
transpa Acepto (ley de protección de datos)
transpa
En compliment del disposat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter persona (Llei 157) li comuniquem que les seves dades de caràcter personal, existents en el nostre poder, estan incorporades en un fitxer automatitzar propietat daquesta empresa. No obstant, lesmentat consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. La informació recaptada no sutilitzarà en cap cas per a fins comercials de venda de dades ni logos. El responsable del fitxer és el Col·legi de Mediadors dAssegurances de Lleida amb NIF G25033705 i domicili a c/ Anselm Clavé, 16, pral. 4a 25007 Lleida. Davant lesmentat responsable del fitxer, podran exercirse els drets daccés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la pròpia llei, i en les seves normes de desenvolupament.
Ver Ley
Volver